Browse

Browse

Browse

Detailed Information

2021/22 KSP Policy Consultation Report Vietnam :Báo cáo tổng kết dự án tư vấn chính sách thúc đẩy phát triển Logistics khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và Thành Phố Cần thơ

Title 
2021/22 KSP Policy Consultation Report Vietnam :Báo cáo tổng kết dự án tư vấn chính sách thúc đẩy phát triển Logistics khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và Thành Phố Cần thơ
Corporate Author 
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
Issue Date 
2023
Publisher 
기획재정부, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
Series/Report No. 
KOTRA자료; 22-228
Table Of Contents 
Chương 1 Giới thiệu
Chương 2 Phân tích thực trạng khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ
Chương 3 Kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc và phân tích các trường hợp điển hình ở nước ngoài
Chương 4 Chiến lược vận hành và phát triển các trung tâm Hậu cần tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ
Chương 5 Phương án xúc tiến thành lập APC tại TP Cần Thơ
Chương 6 Các trường hợp hỗ trợ đầu tư và phương hướng theo từng giai đoạn nhằm thu hút đầu tư
Chương 7 Phương án huy động vốn để xúc tiến dự án
Chương 8 Kết luận chung
ISBN 
9791140205707
Citation 
K II/B-121/II-fa KS 21/22, 182 p. ;
URI 

https://dl.kotra.or.kr/pyxis-api/2/digital-files/5ad69a42-07ba-4065-8ba5-de69982bb7b5
Language 
vie
Subject 
개발원조 - 베트남
경제협력 - 한국/베트남
물류 - 베트남
국제개발협력사업
경제개발경험 공유사업 - Knowledge Sharing Program (KSP)
Appears in Collections
01. KOTRA자료 > 2022

qrcode

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.