Browse

Browse

Browse

Browsing "2021" by Title

Resultes 221-240 of 298

Item hits
Business In Korea 2021
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC KINH TẾ FTA Hàn Quốc-Việt Nam năm 2020: Phổ biến các quy định của Việt Nam về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư Hàn Quốc-Việt Nam. v.7 /
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
기획재정부, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
Customs Clearance in Korea 2021
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) 투자종합상담실
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency)
2021
Directory of Korean Smart-Farm Solutions
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) 디지털융복합팀
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency)
2021
Environmental Policies in Korea 2021
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) 종합행정지원센터 투자종합상담실
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency)
2021
Focus on Korea :The Success of Global Companies in the Korean Market
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest KOREA 투자홍보팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
FTA 초보지만 괜찮아! :FTA 해외활용지원센터 성공사례집
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 통상지원팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
FTA해외활용지원센터 우수사례집 2020
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 통상지원팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
GVC 재편 속, 중국진출 우리기업의 Relocation 전략 (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest KOREA 투자MnA팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest KOREA
2021
Industrial Sites in Korea 2021
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) 종합행정지원센터 투자종합상담실
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency)
2021
Inversión Comercial e Industrial y Asesoríade Política de KSP al Perú 2019/2020 : Modernización y Expansión de las Capacidades de Construcción/Reparación Naval de Buques (Panamax/Post-Panamax) en Peru
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
기획재정부, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
IP-DESK 주요 상담사례(FAQ)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 해외지재권실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
K-방역 위기를 뚫고 희망을 열다
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 의료서비스팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
K-뷰티 지식재산침해현황 및 대응 연구 (디지털자료) :중국을 중심으로
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 베이징 무역관 IP-DESK
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
KOTRA 2020 글로벌 CSR 성과보고서 = KOTRA 2020 Global Corporate Social Responsibility Report
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
KOTRA 신남방 지식재산권 뉴스레터 모음집
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 해외지재권실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
KOTRA 코로나19 비상대책반 코로나19 이슈리포트
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 경제협력총괄팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
KOTRA 코로나19 비상대책반 코로나19 일일동향보고
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 경제협력총괄팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
KOTRA 해외 진출의 희망이 되다 :소상공인·사회적경제기업 해외진출 도전기
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 해외진출상담센터
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
KOTRA와 함께하는 수출기업화 성공스토리 2020
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 수출기업화팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021