Browse

Browse

Browse

Detailed Information

Hướng dẫn vận dụng thực tế FTA Việt Nam – Hàn Quốc

Title 
Hướng dẫn vận dụng thực tế FTA Việt Nam – Hàn Quốc
Corporate Author 
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 통상협력팀
Issue Date 
2023
Publisher 
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
Series/Report No. 
KOTRA자료; 23-065
Table Of Contents 
Ⅰ. Khái quát về FTA Việt Nam – Hàn Quốc
Ⅱ-1. Kiểm tra ưu đãi thuế quan
II-2. Lộ trình ưu đãi thuế quan theo FTA Việt Nam – Hàn Quốc
II-3. Kiểm tra ưu đãi thuế quan theo FTA Việt Nam – Hàn Quốc (tóm tắt rút gọn)
Ⅲ. Tiêu chí xuất xứ theo FTA Việt Nam – Hàn Quốc
Ⅳ. Cách sử dụng Giấy chứng nhận xuất xứ theo FTA Việt Nam – Hàn Quốc
Ⅴ. So sánh lợi ích thực tế của việc áp dụng với các FTA đã ký kết
Ⅵ. (Việt Nam) Trung tâm Hỗ trợ vận dụng FTA Hàn – Việt thuộc KOTRA(Hàn Quốc) Trung tâm Hỗ trợ tổng hợp về FTA thuộc Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc, Tổng cục Hải quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc
ISBN 
9791140207077
Citation 
K II/B-121/XI-pd KE(V) 23, 41 p. ;
URI 

http://dl.kotra.or.kr/pyxis-api/1/digital-files/6b69377e-1372-461f-a4a5-c4d87c0350ce
Language 
vie
Subject 
자유무역협정 (FTA) - 한국/베트남
기업해외진출 - 한국/베트남
Appears in Collections
01. KOTRA자료 > 2023

qrcode

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.