Browse

Browse

Browse

Browsing "2021" by Title

Resultes 121-140 of 202

Item hits
2021 베트남의 파워엘리트 (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 하노이 무역관
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
2021 신남방 신북방 비즈니스 상담 사례집
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 신남방 신북방 비즈니스 데스크
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
2021 외국투자가를 위한 노사가이드
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 종합행정지원센터 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
2021 외국투자가를 위한 입지가이드
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 종합행정지원센터 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
2021 외국투자가를 위한 조세가이드
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
2021 외국투자가를 위한 통관가이드
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
2021 외국투자가를 위한 환경정책 가이드
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 종합행정지원센터 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
2021 해외진출 종합 핸드북 :한손에 쏙! 한눈에 쏙!
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 경제협력총괄팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
2021년 외국인투자유치 종합계획
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest KOREA 투자전략팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest KOREA
2021
Business In Korea 2021
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC KINH TẾ FTA Hàn Quốc-Việt Nam năm 2020: Phổ biến các quy định của Việt Nam về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư Hàn Quốc-Việt Nam. v.7 /
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
기획재정부, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
Customs Clearance in Korea 2021
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) 투자종합상담실
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency)
2021
Directory of Korean Smart-Farm Solutions
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) 디지털융복합팀
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency)
2021
Environmental Policies in Korea 2021
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) 종합행정지원센터 투자종합상담실
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency)
2021
Focus on Korea :The Success of Global Companies in the Korean Market
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest KOREA 투자홍보팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
FTA 초보지만 괜찮아! :FTA 해외활용지원센터 성공사례집
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 통상지원팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
FTA해외활용지원센터 우수사례집 2020
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 통상지원팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
GVC 재편 속, 중국진출 우리기업의 Relocation 전략 (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest KOREA 투자MnA팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest KOREA
2021
Industrial Sites in Korea 2021
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) 종합행정지원센터 투자종합상담실
KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency)
2021
Inversión Comercial e Industrial y Asesoríade Política de KSP al Perú 2019/2020 : Modernización y Expansión de las Capacidades de Construcción/Reparación Naval de Buques (Panamax/Post-Panamax) en Peru
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
기획재정부, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021