Browse

Browse

Browse

Browsing by Title

Resultes 3141-3160 of 10214

Item hits
CES 2020 리뷰 설명회 :CES를 말하다, 미래를 보다
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 해외전시팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2020
CE마킹제도해설
대한무역진흥공사
대한무역진흥공사 (KOTRA)
1995
Challenges & Chances :M & A in Korea
Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)
KOTRA
1999
Check it~! 2010년 해외시장 이렇게 달라진다
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 중아CIS팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2009
Check it~! 2011년 해외시장 이렇게 달라진다
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 중아CIS팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2011
Chemical Innovation with Korea :Global FIND
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest Korea 제조업유치팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest Korea
2013
Chemical Innovation with Korea Forum
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest Korea 제조업유치팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest Korea
2012
Chindia 시장진출전략 심포지엄 2006
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 통상전략팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2006
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC KINH TẾ FTA Hàn Quốc-Việt Nam năm 2020: Phổ biến các quy định của Việt Nam về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư Hàn Quốc-Việt Nam. v.7 /
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
기획재정부, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2021
CIS 대형유통망 진출전략 세미나
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 신흥시장팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2013
CIS 대형유통망 현황 및 진출방안
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 신흥시장팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2013
CIS 레저시장, 이것이 대세 (디지털자료) :러시아, CIS 유망 레저상품 분석
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 중아CIS팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2010
CIS 미개척시장 진출전략 설명회 및 상담회
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 중아CIS팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2008
CIS 미래시장을 잡아라:태양전지 / 의료기기 / 지능형교통체계
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 중아CIS팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2011
CIS 시장 설명회
대한무역투자진흥공사 (KOTRA)
대한무역투자진흥공사 (KOTRA)
2000
CIS 주요국 경제협력 동향 및 유망 프로젝트
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 신흥시장팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2012
CIS 주요국 시장변화와 진출전략 설명회 및 상담회
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 중아CIS팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2009
CIS.동구신생기업총람
대한무역진흥공사
대한무역진흥공사 (KOTRA)
1992
CIS/Turkey-Europe Partnership Project Plaza
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 프로젝트총괄팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2014
Cisco-GAPS Launching Conference :12th Global Alliance Project
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest Korea 제조업유치팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest Korea
2012